โครงการลูกเสือรักษ์โลก scouts Save The World

นางสาวลัดดาวัลย์   หมวกพิมาย

นางสาวสวิตตา แก้วพลอย

นางสาวพรทิพย์ พิมพ์อุบล

นางสาวนริทร์ทิพย์ แก้วครุฑ

โครงการลูกเสือรักษ์โลก

วันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
ณ วัดลาดเมธังกร ตำบล บางป่า อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

จัดงานและการจัดกิจกรรมพิธีทอดผ้าป่าต้นไม้ ปล่อยปลา ปลูกป่า ในครั้งนี้
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลสังฆปริณายก
 

Lookkaew Puntiva's picture
from Thailand, 4 months ago

Project Period

Started On
Tuesday, June 26, 2018
Ended On
Tuesday, June 26, 2018

Participants

300

Service hours

50
Geolocation

Topics

Youth Programme

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.