โครงการ "เสือซ่อมค่าย" ภายใต้โครงการ SWA และ UNESCO

ชื่อสมาชิกกลุ่ม
1. นายชัยสุริยา คชสิทธิ์
2. นายอภิสิทธิ์ พิสดาร
3. นายพัฒนพงษ์ โพธิ์เมืองเพีย
ชื่อโครงการ "เสือซ่อมค่าย" ภายใต้โครงการ SWA Thailand และ UNESCO ในพื้นที่มรดกโลก (อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย)
เริ่มปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 - 10 วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 - 30 กรกฎาคม 2561 ครั้งที่ 11 - 13 วันที่ 2 - 5 สิงหาคม 2561 ครั้งที่ 14 - 17 วันที่ 9 - 13 สิงหาคม 2561 ครั้งที่ 18 - 19 วันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2561
วันที่ 16-17 มิถุนายน 2561 สำรวจความต้องการในการพัฒนาค่ายลูกเสือสุโขทัย "รามคำแหง"
วันที่ 17 มิถุนายน 2561 ประชุม วางแผนการดำเนินงาน จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ แหล่งเงินทุน
วันที่ 23 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2561 เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการปฏิบัติงานตามโครงการ
ครั้งที่ 1 วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เข้าปฏิบัติการ เดินสายไฟฟ้าแสงสว่าง
ครั้งที่ 2 วันที่ 19 กรกฎาคม 2651 เข้าปฏิบัติการ วางสายไฟเพิ่มติดตั้งหลอดไฟฟ้า 2 หลอด พร้อมปลั๊กพ่วง 1 จุด
ครั้งที่ 3 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เข้าประสานงานกับ คุณธงชัย สาโค นักโบราณคดีชำนาญการ รักษาการ ผอ.อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และเข้าพื้นที่ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า (ต่อ)
ครั้งที่ 4 วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 เข้าปฏิบัติการ เดินสายไฟเมน ติดตั้งปลั๊กเพิ่มเติมที่ศาลาพยาบาล
ครั้งที่ 5 วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 เข้าปฏิบัติการ ทำกาแล พร้อมติดตั้งและทาสี
ครั้งที่ 6 วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เข้าปฏิบัติการ ทาสีเสาศาลาประชุมวิทยากรทั้งหมด 6 ต้น ทาสีจั่วและเชิงชายรอบศาลาประชุมวิทยากร
ครั้งที่ 7 วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 เข้าปฏิบัติการ ซื้อวัสดุอุปกรณ์มาทำรั้ว และได้ทำรั้ว 1ด้าน
ครั้งที่ 8 วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เข้าปฏิบัติการ ทาสีเสากันเปื้อนในส่วนล่าง จำนวน 6 ต้น และได้บำเพ็ญประโยชน์ในเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระประมุขลูกเสือไทย
ครั้งที่ 9 วันที่ 29 กรกฎาคม 2561 เข้าปฏิบัติการ สร้างรั้วโดยรอบศาลาที่ประชุมวิทยากร
ครั้งที่ 10 วันที่ 30 กรกฎาคม 2561 เข้าปฏิบัติการ เสริมเสารั้วโดยรอบเพื่อให้แข็งแรงมาขึ้น หาละแนงรั้ว ทำขาตั้งตั้งอ่างล้างมือ
ครั้งที่ 11 วันที่ 2 สิงหาคม 2561 เข้าปฏิบัติการ ติดตั้งอ่างล้างมือ พร้อมวางระบบประปา
ครั้งที่ 12 วันที่ 4 สิงหาคม 2561 เข้าปฏิบัติการ ซื้อตะแกรงและ ติดตะแกรงรั้ว 1 ด้าน พร้อมทำประตูทางเข้า
ครั้งที่ 13 วันที่ 5 สิงหาคม 2561 เข้าปฏิบัติการ ติดตะแกรงรั้วครบทุกด้าน
ครั้งที่ 14 วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เข้าปฏิบัติการ จัดทำประตูรั้ว ปูตัวหนอนทางเดิน และทาสีโครงสร้างภายในบางส่วน บริเวณคานรอบที่ 1
ครั้งที่ 15 วันที่ 11 สิงหาคม 2561 เข้าปฏิบัติการ ทาสีโครงสร้างภายในได้ 3 ด้าน บริเวณจั่วด้านใน และปรับพื้นที่รอบ ๆ ศาลา
ครั้งที่ 16 วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เข้าปฏิบัติการ ทาสีโครงสร้างภายใน 1 ด้าน และภายนอก 4 ด้าน บริเวณจั่วด้านในและนอก
ครั้งที่ 17 วันที่ 13 สิงหาคม 2561 เข้าปฏิบัติการ ทาสีรั้วทั้งหมดสี่ด้าน จัดทำเชิงชายกาแลเพิ่มเติมแปดอัน ออกแบบและพ่นสีรองพื้นป้าย "ศาลา ๑๐๐ ปี ลูกเสือวิสามัญ" (ศาลาที่ประชุมวิทยากร)
ครั้งที่ 18 วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เข้าปฏิบัติการ ตัดตัวหนังสือ พ่นสีตัวหนังสือป้าย "ศาลา ๑๐๐ ปี ลูกเสือวิสามัญ" (ศาลาที่ประชุมวิทยากร)และ ป้ายผู้จัดทำโครงการ
ครั้งที่ 19 วันที่ 18 สิงหาคม 2561 Project complete. ปฏิบัติการ ติดตั้งป้าย ทำความสะอาด ตัดกิ่งไม้ เก็บรายละเอียดของโครงการ สำเร็จโครงการ

Project Period

Started On
Sunday, July 1, 2018
Ended On
Saturday, August 18, 2018

Participants

3

Service hours

360

Topics

Geolocation
Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.