การเตรียมหน้าดินทำปุ๋ยชีวภาพ

วันนี้คณะลูกเสือวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมได้เตรียมการทำการฝั่งกลบหญ้าแห้งเพื่อทำปุ๋ยชีวภาพเพื่อให้ได้ปุ๋ยชีวภาพขั้นต่อไป#SWAThailand,#SWAward,#MoP,#Messengers of Peace,#Communities service

Paprayomtechnicalcollege's picture
from Thailand, 7 months ago

Project Period

Started On
Monday, June 4, 2018
Ended On
Monday, June 4, 2018

Participants

4

Service hours

4
Geolocation

Topics

Adults in Scouting
Better World Framework

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.