การอบรมโครงการอบรมลูกเสือโลก

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
1.นายวรรธนะ ช่วงชัย
2.น.ส.ชนากานต์ เกตุแก้ว
3.น.ส.จุฑารัตน์ กาญจนประทุม
ระหว่างวันที่ 8-11 พ.ค. 2561
ครั้งที่ 15

Pat Chutharat's picture
from Thailand, 8 months ago

Project Period

Started On
Tuesday, May 8, 2018
Ended On
Friday, May 11, 2018

Participants

170

Service hours

27
Geolocation

Topics

Youth Programme

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.