The Scout.org website uses "cookies", both internal and from third parties. Cookies are small text files placed on your end user device and help us to distinguish you from other users, to enhance your experience on scout.org. If you continue, we'll assume that you are happy to receive cookies on our website. You can change your browser's cookie settings at any time. To find out more about how we use cookies and how to manage your browser settings read our Cookies Policy.

Projet

Սերունդնե՛ր, դուք ձեզ ճանաչեք Սարդարապատից…

31. mai 2014

Մայիսի 28-ին Հայաստանի տարբեր մարզերից շուրջ 180 սկաուտ հավաքվել էր Սարդարապատում: Նրանք իրենց կուռ շարքերով, ազգային երգ ու պարով հերթական անգամ փաստեցին, որ բազում նվիրյալների արյան գնով վաստակած անկախ պետականության արժանի կրողներն են:

Պատահական չէ, որ ՀՄԸՄ-ՀԱՍԿ-ի խմբապետական խորհուրդը սկաուտներին հենց Սարդարապատում հանձնեց սկաուտական աստիճաններ և կարգեր: Հաստատագրերի արժանացած պատանիների ու երիտասարդների համար կրկնակի տոն էր…

Are you sure you want to delete this?