The Scout.org website uses "cookies", both internal and from third parties. Cookies are small text files placed on your end user device and help us to distinguish you from other users, to enhance your experience on scout.org. If you continue, we'll assume that you are happy to receive cookies on our website. You can change your browser's cookie settings at any time. To find out more about how we use cookies and how to manage your browser settings read our Cookies Policy.

Проект

AGBU Scouts of Armenia on the founders day

25. Фев 2014

AGBU Scouts of Armenia celebrate the Founders day by visiting Gyumri, and helping the citizens of the city who were affected by the earthquake that stroke the city on 1988 . The People of Gyumri still live in damaged houses & temporary establishments .

Հայկական Բարեգործական Երևանի Սկաուտական խումբը չմոռանալով իրեն Սկաուտական երդումնու դավանանքները, համաշխարհային սկաուտության տոնի առիթով գործեզին 4'րդ դավանանքը «Սկաուտը միշտ օգնում է ուրիշներին» : Այցելեցին գյումրիում գտնվող մեր անապահով հայրենակիցները որոնք երկրաշարժի հետևանքով ապրում են վատ վիճակում :
Սկաուտները Երևան վերադառնալով մխիթարվեցին այն ընտանիքների երեսին ժպիտ տեսնելով և համոզվելով որ ինչոր չափով օգնեցին իրենց հայրենակիցներին :
Կեցցեն Երևանի սկաուտներնու արենուշները:
Կեցցե ՀԲԸՄ-ն

Are you sure you want to delete this?