สัญลักษณ์แห่งสันติภาพ

ข้าพเจ้าและเพื่อนๆในห้อง ร่วมกันถ่ายภาพกลุ่ม ทำสัญษลักณ์แห่งสันติภาพ เพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึก หลังจากที่ช่วยกัยช่วยเหลือผู้อื่น
#MoP, Thailand,#Jiangthongpittayakom school

Tanyalak Suksan's picture
from Thailand, 2 years ago

Project Period

Started On
Wednesday, September 14, 2016
Ended On
Wednesday, September 14, 2016

Participants

28

Service hours

28
Geolocation

Topics

Adults in Scouting
Youth Programme
Better World Framework
Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.