จิตอาสาบำรุงวัดพระไกรสีห์(วัดน้อย)

ชื่อโครงการ...จิตอาสาบำรุงวัดพระไกรสีห์ (วัดน้อย)

#SWAThailand #SWAVoluntaryservice

      ทางคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นความสะอาดบริเวณรอบวัด จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้วัดและบริเวณโดยรอบรอบวัดนั้นสะอาด และน่าเข้ามากขึ้น

คณะผู้จัดทำโครงการ
 ลูกเสือกองร้อยพิเศษโรงเรียนอุดมศึกษา(ลาดพร้าว) และผู้กำกับ มีรายชื่อ ดังนี้
  1. นายทรรศน์ภูมิ    บุญช่วย
  2. นางสาวเบญญา    หวังมุทิตากุล
  3.เด็กหญิงตวิษา    แซ่ลี้
  4.เด็กหญิงภัทรานิษฐ์    กสิกิจวรกุล

ผลการดำเนินงาน
  1.วัดพระไกรสีห์(วัดน้อย) มีความสะอาดและไม่มีขยะ ทำให้สวยงาม น่าเข้าไปทำบุญ
  2.เด็กๆและเยาวชนโรงเรียนอุดมศึกษา(ลาดพร้าว) ที่ไปบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ชุมชนมีระเบียบวินัยมากขึ้น

You should not see this

Comments

Onklo's picture

Saluton kaj bondezirojn al vi

lertchanta's picture
from Thailand, 4 years ago

Project Period

Started On
Sunday, March 9, 2014
Ended On
Saturday, May 3, 2014

Participants

4

Service hours

90
Geolocation

Topics

Youth Programme

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.