กิจกรรม : อ่านหนังสือให้ผู้พิการทางสายตา ผ่านแอพพลิเคชั่น

ในปัจจุบันมีการประชาสัมพันธ์โครงการจิตอาสาที่หลากหลายในสื่อต่างๆ มากมาย ผู้จัดทาพบว่า มีแอพพลิเคชั่นที่มีชื่อว่า Read for the blind อ่านหนังสือเพื่อผู้พิการทางสายตา เป็นกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ และเป็นสิ่งที่ทาให้ผู้จัดทาปฏิบัติได้สะดวก โดยสามารถปฏิบัติได้ในช่วงเวลาที่มีเวลาว่าง อีกทั้งยังสามารถ พัฒนาการอ่านของตนเอง เป็นการทบทวนความรู้ทางด้านวิชาการหรือด้านอื่น ๆ ของผู้อ่านได้ด้วย ทั้งยังทาให้ ผู้พิการทางสายตาได้รับข่าวสารความรู้ ความเพลิดเพลิน จากการได้ฟังการอ่านของผู้อ่าน จากการอ่านหนังสือ หลากหลายประเภทอีกด้วย

Avatar Panatda Emma Nimnual
from Thailand, 1 bulan yang lalu

Periode Proyek

Started On
Monday, January 18, 2021
Ended On
Monday, January 18, 2021

Jumlah peserta

2

Lamanya pelayanan

2

Topics

Youth Programme
Adults in Scouting
Better World Framework
Partnerships

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.