โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ

เพื่อศึกษานำไปพัฒนานักเรียน และเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ได้รับความรู้ด้านการเกษตรแก่ผู้เยี่ยมชมในด้านการบูรณาการ ผลผลิตทางการเกษตรในโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ ส่งจำหน่ายไปยัง ร้านโกลเด้นเพลซ ทุกสาขา การใช้กังหันลมผลิตไฟฟ้าและแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเป็นพลังงานทดแทนภายในโครงการชั่งหัวมัน

Avatar walaiphorn
3 pekan yang lalu

Periode Proyek

Started On
Thursday, January 16, 2020
Ended On
Thursday, January 16, 2020

Jumlah peserta

40

Lamanya pelayanan

160
Geolocation

Topics

Youth Programme
Youth Engagement
Adults in Scouting
Diversity and Inclusion
Safe from Harm
Spiritual Development
Scouting and Humanitarian Action
Better World Framework
Good Governance
Global Support Assessment Tool
Communications and Scouting Profile
Partnerships

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.