ศึกษาดูงาน วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล๒

1.เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถผ่านการประเมินสู่มาตรฐานวิชาชีพ
2.เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น

Avatar walaiphorn
1 bulan yang lalu

Periode Proyek

Started On
Friday, January 17, 2020
Ended On
Friday, January 17, 2020

Jumlah peserta

40

Lamanya pelayanan

120
Geolocation

Topics

Youth Programme
Youth Engagement
Adults in Scouting
Diversity and Inclusion
Safe from Harm
Scouting and Humanitarian Action
Spiritual Development
Better World Framework
Good Governance
Global Support Assessment Tool
Communications and Scouting Profile
Partnerships

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.