การเข้าเป็นสมาชิกลูกเสือโลก โดยผ่านโครงการ Messengers of Peace ประเทศไทย

ได้เข้าฟังและได้รับรู้การเป็นสมาชิกลูกเสือโลก ตามโครงการ Messengers of Peace ผ่านกิจกรรม 6 Module ณ ห้องสมุด โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

Avatar ซัน เจิ้น
from Thailand, 1 bulan yang lalu

Periode Proyek

Started On
Thursday, December 12, 2019
Ended On
Thursday, December 12, 2019

Jumlah peserta

42

Lamanya pelayanan

252
Geolocation

Topics

Better World Framework

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.