จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

รร.เรียนมัธยมวัดสิงห์ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จิตอาสาพระราชทาน นำลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ บริเวณโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สถานีรถไฟวัดสิงห์ และวัดสิงห์ เขตจอมทอง ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562

Avatar apiwor
from Thailand, 9 bulan yang lalu

Tags

Pendidikan
Sukarela
Lebih baik dunia kerangka

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.