กิจกรรม อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ และ ยุวกาชาด

จัดกิจกรรม อยู่ค่ายพักแรม และ เดินทางไกล
ลูกเสือ ยุวกาชาด ชั้น ป.๖ อนุบาลสมุทรสาคร

Avatar eak..ratchaburi
from Thailand, 3 pekan yang lalu

Periode Proyek

Started On
Monday, October 21, 2019
Ended On
Wednesday, October 23, 2019

Jumlah peserta

267

Lamanya pelayanan

9879
Geolocation

Topics

Youth Programme
Youth Engagement
Diversity and Inclusion
Better World Framework
Partnerships

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.