ศึกษาดูงานนอกสถานที่

เนื่องในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชียใด้มีกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ อาคารไทยรัฐ นักเรียนระดับชั้น ปวช. 3 เข้าร้วมฟังบรรยายเรื่องต่าง ๆ

Avatar Chawit
3 pekan yang lalu

Periode Proyek

Started On
Friday, September 6, 2019
Ended On
Friday, September 6, 2019

Jumlah peserta

40

Lamanya pelayanan

120
Geolocation

Topics

Scouting and Humanitarian Action
Communications and Scouting Profile

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.