พิธีมอบรางวัล Scouts of the world Award (SW Award) ครั้งที่ 5 วันที่ 2 ธันวาคม 2561

ขอกราบขอบพระคุณ ท่าน กอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดและให้โอวาทผู้สำเร็จโครงการ Scouts of the World Award ทั้ง 83 คน และขอกราบขอบพระคุณ ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และรองเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นผู้มอบรางวัลและประกาศนียบัตร

ขอบพระคุณ นายวรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สป.ศธ.

คุณพิริยาภรณ์ ธรรมรักษ์ กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ประธานบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์

ดร.กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีวิศิษฐ พชรวโรทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัล Scouts of the world Award (SW Award) ครั้งที่ 5 เพื่อมอบรางวัลให้กับเยาวชนที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมด้วยจิตอาสา ตามเจตนารมย์ของกิจการลูกเสือและผ่านเกณฑ์มาตรฐานของโปรแกรมรางวัล Scouts of the world Award

และดร.เลิศจันฑา สีเหลืองสวัสดิ์ ผู้ประสานงานโปรแกรม Scouts of the world Award (Thailand) เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ฐานปฏิบัติการ Scouts of the world Award ค่ายลูกเสือแก่งกระจานริเวอร์ไซด์รีสอร์ท อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

Avatar SWA Thailand
from Thailand, 10 bulan yang lalu

Tags

Pramuka dunia Award

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.