การอบรมโครงการรางวัลลูกเสือโลก

ชื่อสมาชิกกลุ่ม น.ส.เนตรชนก ลุนลา
น.ส. สุพรรษา ผาท้าย
นาย นันทสิทธิ์ สีดาวงค์
ชื่อโครงการ โครงการรางวัลลูกเสือโลก รุ่นที่ 1
วัน / เดือน / ปี 23-25 เมษายน 2561

Avatar Netchanoklunla
from Thailand, 1 tahun yang lalu

Periode Proyek

Started On
Tuesday, April 24, 2018
Ended On
Tuesday, April 24, 2018

Jumlah peserta

130

Lamanya pelayanan

3120
Geolocation

Topics

Youth Programme
Adults in Scouting

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.