กิจกรรมฐานการเรียนรู้ผู้นำสันติภาพ

กิจกรรมฝึกปฏิบัติงานฐานการเรียนรู้ผู้นำสันติภาพ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ปทุมธานี วันที่ 27 สิงหาคม 2560
ฐานที่ 1 Introduction to Messengers of peace
ฐานที่ 2 Mop Beat
ฐานที่ 3 What peace mean to you
ฐานที่ 4 Sing a song
ฐานที่ 6 Scout.org
ฐานที่ 7 Network game

You should not see this

Komentar

Avatar SURAPHOL_HS1FJR

ยอดเยี่ยมครับ

Avatar Jantima Sukapat

ขอบคุณค่ะ

Avatar Jantima Sukapat
from Thailand, 3 tahun yang lalu

Periode Proyek

Started On
Sunday, August 27, 2017
Ended On
Sunday, August 27, 2017

Jumlah peserta

10

Lamanya pelayanan

876

Topics

Youth Programme
Partnerships

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.