ร่วมการฝึกอบรม Mop Coordinator Training Thailand ,2017

ร่วมการฝึกอบรม MoP Local Coordinator Training Thailand, 2017. ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาติ และกิจกรรมเยาวชน "กฐิน กุยกานนท์ จังหสัดามุทรปราการ เพื่อไปเผยแพร่กิจกรรม Messengers of Peace ให้แก่ลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และบุคคลทั่วไป.

Avatar Jantima Sukapat
from Thailand, 3 tahun yang lalu

Periode Proyek

Started On
Friday, August 25, 2017
Ended On
Sunday, August 27, 2017

Jumlah peserta

10

Lamanya pelayanan

240

Topics

Adults in Scouting
Youth Programme
Better World Framework

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.