งานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ครั้งที่ ๕ (5th INDABA THAILAND, 2017)

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จัดงานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ครั้งที่ ๕ (5th INDABA THAILAND, 2017) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีองค์อุปถัมภ์คณะลูกเสือแห่งชาติ ครบรอบ ๖๐ พรรษา ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ภายใต้คำขวัญ "ลูกเสือสมานฉันท์ ผูกพันสิ่งแวดล้อม" "Connecting Nature"

Avatar SURAPHOL_HS1FJR
from Thailand, 2 tahun yang lalu

Periode Proyek

Started On
Tuesday, July 18, 2017
Ended On
Friday, July 21, 2017

Jumlah peserta

3180

Lamanya pelayanan

9540
Geolocation

Topics

Adults in Scouting
Youth Programme

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.