ใส่บาตรทำบุญ

ตา ข้าพเจ้า พี่ และหลานใส่บาตรทำบุญเพื่อให้พระได้ฉันท์อาหารอย่างอิ่ม
และเกิดอานิสงค์แก่ตัวของข้าพเจ้าด้วย
#MoP, #Thailand, #Jiangthongpittayakom School

Avatar Oatchara Luenklang
from Thailand, 3 tahun yang lalu

Periode Proyek

Started On
Sunday, September 11, 2016
Ended On
Sunday, September 11, 2016

Jumlah peserta

4

Lamanya pelayanan

4

Topics

Youth Programme
Better World Framework

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.