เก็บขยะบริเวณโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม

ข้าพเจ้า และเพื่อนเก็บขยะเพื่อช่วยโรงเรียน ทำให้โรงเรียนน่าอยู่ น่าเรียน
#MoP, #Thailand, #Jiangthongpittayakom School

Avatar Oatchara Luenklang
from Thailand, 3 tahun yang lalu

Periode Proyek

Started On
Thursday, September 8, 2016
Ended On
Thursday, September 8, 2016

Jumlah peserta

6

Lamanya pelayanan

6

Topics

Better World Framework
Youth Programme

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.