ขยะเปรี้ยวใจ

ชื่อโครงการ...ขยะเปรี้ยวใจ

#SWAThailand #SWAVoluntaryservice

      วัดกลางคลองสามเป็นสถานที่ที่มีคนไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่จำนวนมาก และบ่อยครั้งที่มีปัญหาเรื่องการจัดการขยะที่มีปริมาณมาก ด้วยเหตุนี้ ผู้จัดทำโครงการจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบของคนในชุมชน อีกทั้ง การสร้างจิตสำนึกของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาใกล้เคียง ให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่วัดและสถานที่ใกล้เคียง

คณะผู้จัดทำโครงการ
 มีรายชื่อ ดังนี้
  1.นางสาวจามจุรี    สุริยวงค์ชมพู
  2.นายอุดมศักดิ์    ธรรมราช
  3.เด็กหญิงกัญจน์ชานน    ผลยา
  4.นางสาวพิชชานัน    วรนาม
  5.นางสาวมณีนุช    น้อยเหลี่ยม
  6.เด็กหญิงอัญชลิยล    ผลยา
  7.เด็กหญิงพรพรรณ     จูประไพย์
 ที่ปรึกษาโครงการ
  1.อาจารย์มะลิวัลย์    บุญล้น
  2.อาจารย์อำนาจ    จารุมณีโรจน์

ผลการดำเนินงาน
  1.คนในชุมชนและเด็กนักเรียนในสถานศึกษาได้ช่วยกันพัฒนาวัดและโรงเรียนให้มีความสะอาดอย่างยั่งยืน
  2.ทีมงานกลุ่มโครงการขยะเปรี้ยวใจได้เรียนรู้การแก้ไขปัญหาในการทำโครงการ

Avatar lertchanta
from Thailand, 4 tahun yang lalu

Periode Proyek

Started On
Sunday, July 19, 2015
Ended On
Sunday, October 11, 2015

Jumlah peserta

7

Lamanya pelayanan

90

Topics

Youth Programme

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.