เปิดกองและทำจิตอาสาบริเวณรอบโรงเรียน

นำนักเรียนทำจิตอาสาหลังเปิดกอง โดยดูแลสวนของตัวเอง

Portrait de alisa0916
from Thailand, il y a 2 mois

Project Period

Started On
Tuesday, December 1, 2020
Ended On
Tuesday, December 1, 2020

Nombre de participants

78

Heures de service

156

Topics

Global Support Assessment Tool
Good Governance
Scouting and Humanitarian Action
Better World Framework
Spiritual Development
Safe from Harm
Diversity and Inclusion
Adults in Scouting
Youth Engagement
Youth Programme

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.