ทิ้งขยะให้ลงถัง เพื่อสังคมที่สะอาด

เป็นตัวเเทนนักเรียนของช่วยเก็บขยะเเละทิ้งขยะให้ลงถังเเละถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยของผู้ที่จะเก็บขยะต่อไป

Portrait de Nednittha thumsomwat
from Thailand, il y a 6 mois

Project Period

Started On
Wednesday, November 13, 2019
Ended On
Wednesday, November 13, 2019

Nombre de participants

1

Heures de service

1

Topics

Adults in Scouting

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.