เข้าร่วมสนทนาสันติภาพ ครั้งที่ 15

นำลูกเสือผู้นำสันติภาพเข้าร่วมสนทนาสันติภาพ ครั้งที่ 15  เรื่องศาสตร์แห่งความสุขและความสำเร็จ

Portrait de Atiwat Max Rodpun
from Thailand, il y a 3 semaines

Project Period

Started On
Friday, October 18, 2019
Ended On
Friday, October 18, 2019

Nombre de participants

100

Heures de service

600
Geolocation

Topics

Global Support Assessment Tool
Youth Programme

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.