อบรมสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน

เข้าร่วมอบรมสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน

Portrait de Maruai Ruaisumran
from Thailand, il y a 3 semaines

Project Period

Started On
Friday, October 11, 2019
Ended On
Friday, October 11, 2019

Nombre de participants

30

Heures de service

180
Geolocation

Topics

Youth Programme

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.