ร่วมกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย

ป้องกันไข้เลือดออก

Portrait de Nootip Kaewnet
from Thailand, il y a 3 semaines

Project Period

Started On
Thursday, September 5, 2019
Ended On
Thursday, September 5, 2019

Nombre de participants

30

Heures de service

30
Geolocation

Topics

Scouting and Humanitarian Action

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.