ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "พาน้องเที่ยว"

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "พาน้องเที่ยว" ณ หน่วยบัญชาการหาดเตยงาม สัตหีบ ตำบล สัตหีบ อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี ตั้งแต่เวลา 06:00 น. - 20:00 น.

โดยทางกองทัพเรือร่วมกับบ้านนนทภูมิ อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี ซึ่งทางบ้านนนทภูมินั้นรับดูแล ผู้มีความบกพร่องทางร่างกายและระบบประสาท 

โดยการร่วมมือในครั้งนี้คือ การนำผู้ที่บกพร่องทางร่างกายและระบบประสาทไปทัศนศึกษา ณ จังหวัด ชลบุรี

Portrait de Peerakan Kulta
from Thailand, il y a 1 mois

Project Period

Started On
Tuesday, March 27, 2018
Ended On
Tuesday, March 27, 2018

Nombre de participants

50

Heures de service

300

Topics

Partnerships

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.