ช่วยวิทยาลัยประหยัดพลังงานโดยกานปิดแอร์ 1 ตัว เนื่องจาก อากาศในห้องเย็นพอสมควรจึงไม่ควรเผิดพร้อมกันสองตัว จะช่วยประหยัดพลังงาน

ช่วยวิทยาลัยประหยัดพลังงานโดยกานปิดแอร์ 1 ตัว เนื่องจาก อากาศในห้องเย็นพอสมควรจึงไม่ควรเผิดพร้อมกันสองตัว จะช่วยประหยัดพลังงาน

You should not see this

Commentaires

Portrait de ES James Aranay

nice

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.