หล่อเทียนเข้าพรรษา

เนื่องในวันหล่อเทียนเข้าพรรษาวิทยาลัยจึงมีกิจกรรมหล่อเทียนตอนเช้า

Portrait de เปรมสิณี101
from Thailand, il y a 1 mois

Project Period

Started On
Tuesday, July 9, 2019
Ended On
Tuesday, July 9, 2019

Nombre de participants

300

Heures de service

300
Geolocation

Topics

Diversity and Inclusion

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.