จิตอาสาบรรจุเวชภัณฑ์ช่วยเหลือสถานสงเคราะห์เด็ก

บรรจุเวชภัณฑ์และของใช้เพื่อนำไปบริจาคแก่สถานสงเคราะห์เด็ก เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Portrait de Ornchuda Yaemphaka
from Thailand, il y a 7 mois

Tags

«Citoyenneté active»

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.