จิตอาสาลูกเสือ-เนตรนารีสมุทรรร.จันทศิริ

การร่วมมือร่วมใจกันของลูกเสือ เนตรนารีและผู้กำกับลูกเสือทำความสะอาดอาคารเรียน แกะสติ๊กเกอร์ที่ติดตามพื้นทางเดิน บันไดอาคาร

Portrait de nungning
from Thailand, il y a 6 mois

Tags

«Citoyenneté active»

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.