การอบรมโครงการรางวัลลูกเสือโลก

ชื่อสมาชิกกลุ่ม น.ส.เนตรชนก ลุนลา
น.ส. สุพรรษา ผาท้าย
นาย นันทสิทธิ์ สีดาวงค์
ชื่อโครงการ โครงการรางวัลลูกเสือโลก รุ่นที่ 1
วัน / เดือน / ปี 23-25 เมษายน 2561

Portrait de Netchanoklunla
from Thailand, il y a 6 mois

Project Period

Started On
Tuesday, April 24, 2018
Ended On
Tuesday, April 24, 2018

Nombre de participants

130

Heures de service

3120

Sujets

Geolocation
Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.