จัดการฝึกอบรมให้ความรู้โครงการ Messengers of Peace ให้แก่ลูกเสือ เนตรนารี

จัดการฝึกอบรมให้ความรู้โครงการ Messengers of Peace ให้แก่ลูกเสือ และเนตรนารี โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ เพื่อให้รู้จักและเข้าใจโครงการ MOP ความหมายของสันติภาพ การลงทะเบียนใน scout.org การสร้าง network และการสร้าง scout spirit ให้เกิดขึ้น

Portrait de SURAPHOL_HS1FJR
from Thailand, il y a 2 années

Project Period

Started On
Sunday, August 27, 2017
Ended On
Sunday, August 27, 2017

Nombre de participants

166

Heures de service

996
Geolocation

Topics

Youth Programme
Adults in Scouting
Better World Framework

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.