การฝึกอบรม Messengers of Peace Local Coordinator Training,Thailand,2017

การฝึกอบรม Messengers of Peace Local Coordinator Training,Thailand,2017. จัดโดย ดร.พลเดช วรฉัตร MoP National Coordinator Thailand เพื่อเผยแพร่ความรู้โครงการ Messengers of Peace ให้แก่ผู้กำกับลูกเสือ และผู้ที่สนใจ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ MoP Local Coordinator ได้

Portrait de SURAPHOL_HS1FJR
from Thailand, il y a 1 année

Project Period

Started On
Friday, August 25, 2017
Ended On
Sunday, August 27, 2017

Nombre de participants

72

Heures de service

1728
Geolocation

Topics

Adults in Scouting
Youth Programme
Better World Framework

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.