เข้ารับผ้าผูกคอ Blue Scarf และ Green Scarf เนื่องในวันสันติภาพสากล

ชมรมลูกเสือเพื่อสันติภาพนำโดยว่าที่ร้อยตรีชัชพงศ์ หมื่นประเสริฐ
และสมาชิกบางส่วน เข้ารับผ้าผูกคอ Blue Scarf และ Green Scarf
ในครั้งนี้ได้มีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่าน ดร.พลเดช วรฉัตร ผู้ประสานงาน MoP ประจำประเทศไทย
เนื่องในวันสันติภาพสากล 21 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนวัดราชาธิวาส

#MoP #Peace #Scout #TGSC

Portrait de ISCOUT
from Thailand, il y a 3 années

Project Period

Started On
Wednesday, September 21, 2016
Ended On
Wednesday, September 21, 2016

Nombre de participants

15

Heures de service

135

Topics

Adults in Scouting
Youth Programme
Better World Framework

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.