อบรมการใช้งานเบื้องต้นเว็ป scout.org

- ในปัจจุบันสำนักงานลูกเสือโลกได้จัดทำเว็ปไซต์อย่างเป็นทางการ scout.org เพื่อให้เยาวชนจากทั่วโลกได้เข้าไปศึกษาและได้ส่งโครงการที่ตนเองหรือกลุ่มของตนเองได้ทำเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ว่าโครงการที่ได้ทำนั้นสำเร็จและได้ผลเป็นอย่างดีเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ที่เข้ามาศึกษาได้นำไปเป็นแนวทางหรือแบบอย่างในการสร้างความดีต่อไป
- ผู้จัดทำจึงเล็งเห็นว่าในการนี้เราจะมีการอบรมการใช้งานเบื้องต้นเว็บ scout.org เพื่อเป็นการฝึกให้เยาวชนได้หัดศึกษาการทำโครงการและรู้จักการแบ่งปันให้มากยิ่งขึ้น แลพเพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้รู้จักให้ Internet ไปในทางที่ดี

You should not see this

Commentaires

Portrait de Mamta Swarnkar D.T.C

Except it

Portrait de ISCOUT
from Thailand, il y a 3 années

Project Period

Started On
Saturday, September 10, 2016
Ended On
Saturday, September 10, 2016

Nombre de participants

20

Heures de service

80

Topics

Youth Programme

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.