มอบรอยยิ้มจากพี่สู่น้อง 3 ส (สะอาด สดชื่น สุขใจ)

ชื่อโครงการ...มอบรอยยิ้มจากพี่สู่น้อง 3 ส (สะอาด สดชื่น สุขใจ)

#SWAThailand #SWAVoluntaryservice

      เนื่องจากโรงเรียนบ้านคันธาร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามนั้นไม่พร้อมด้านสถานที่ และสภาพแวดล้อม ทางคณะผู้จัดทำได้จัดทำกิจกรรมจิตอาสาขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคม และเป็นสื่อกลางที่จะนำความช่วยเหลือจากผู้สนับสนุนและร่วมบริจาคสิ่งของ อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน และจัดทำทัศนียภาพให้สะอาด สวยงาม เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับเด็กๆต่อไป

คณะผู้จัดทำโครงการ
 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีรายชื่อ ดังนี้
  1.นายนิติพล    นครชัย
  2.นายฐาปกรณ์    ทรงศรี
  3.นายวีระวัฒน์     วรการพงษ์
  4.นายวรวัฒน์    สุวิไชย
  5.นายทศพล    คิอินธิ
  6.นายวัชรพล    โสภาเลิศ
  7.นายชัยมงคล    พื้นดอนเค็ง
  8.นายภาณุศิลป์    หมั่นประกอบ

ผลการดำเนินงาน
  1.เด็กๆและเยาวชนมีแรงบันดาลใจและมีกำลังใจที่จะศึกษาในระดับต่อไป
  2.บริเวณโรงเรียน เครื่องเล่น สะอาดและปลอดภัยมากขึ้น
  3.เด็กๆและเยาวชนมีความสุขกาย สุขใจมากขึ้น
  4.คณะผู้จัดทำได้ฝึกทักษะในด้านต่างๆและเรียนรู้ในการเป็นนักพัฒนาชุมชนที่ดี

Portrait de lertchanta
from Thailand, il y a 4 années

Project Period

Started On
Saturday, February 21, 2015
Ended On
Friday, March 6, 2015

Nombre de participants

8

Heures de service

90
Geolocation

Topics

Youth Programme

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.