บริการพัฒนาจิตอาสา

ชื่อโครงการ...บริการพัฒนาจิตอาสา

#SWAThailand #SWAVoluntaryservice

คณะผู้จัดทำโครงการ
 มีรายชื่อ ดังนี้
  1.นายขจรศักดิ์     สุขทองหลาง
  2.นางสาวศศิมา    มาฟัก
  3.นางสาวจันจิรา    อินทร์นอก
  4.นางสาววาสนา    ทะวิลา

ผลการดำเนินงาน
  โครงการบริการพัฒนาจิตอาสา ของกองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ลูกเสือวิสามัญ ได้ช่วยเหลือและบริการชุมชนทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เช่น ปฏิบัติหน้าที่วันสงกรานต์ ณ วัดอรุณ, ปฏิบัติหน้าที่งานจราจรเนื่องในวันสงกรานต์ของโครงการส่งเสริมการจราจรลูกเสือ, งานประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทยฯ, ปฏิบัติงานวันวิสาขบูชาโลก และวางพวงมาลาใน “วันอาภากร” พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อีกทั้งยังเป็นการสร้างประสบการณ์ให้กับตัวเองอีกด้วย

Portrait de lertchanta
from Thailand, il y a 4 années

Project Period

Started On
Wednesday, January 1, 2014
Ended On
Friday, January 31, 2014

Nombre de participants

4

Heures de service

90
Geolocation

Topics

Youth Programme
Adults in Scouting

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.