สรงน้ำพระ วันขึ้นปีใหม่ไทย

เนื่องจากวันที่ 13-15 เมษายน ของทุกปี ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของประเทศไทย จึงมีการสรงน้ำพระเพื่อเป็นสิริมงคล

Imagen de Pratthana
from Thailand, hace 2 meses

Project Period

Started On
Friday, April 9, 2021
Ended On
Friday, April 9, 2021

Número de participantes

4

Horas de servicio

4

Topics

Diversity and Inclusion

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.