กิจกรรมสร้างความสามัคคีเสริมการเรียนรู้

จัดกิจกรรมภายในชั้นเรียนเพื่อเสริมทีกษะการเรียนรู้

Imagen de alisa0916
from Thailand, hace 1 mes

Project Period

Started On
Wednesday, March 24, 2021
Ended On
Wednesday, March 24, 2021

Número de participantes

70

Horas de servicio

70

Topics

Growth
Partnerships
Communications and Scouting Profile
Global Support Assessment Tool
Good Governance
Scouting and Humanitarian Action
Spiritual Development
Better World Framework
Safe from Harm
Adults in Scouting
Youth Engagement
Youth Programme
Diversity and Inclusion

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.