จิตอาสาจัดกิจกรรมสร้างความสามัคคี

การสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดย จัดเป็นเกมส์

Imagen de alisa0916
from Thailand, hace 2 meses

Project Period

Started On
Thursday, January 28, 2021
Ended On
Thursday, January 28, 2021

Número de participantes

70

Horas de servicio

70

Topics

Youth Programme
Youth Engagement
Adults in Scouting
Diversity and Inclusion
Safe from Harm
Spiritual Development
Scouting and Humanitarian Action
Good Governance
Global Support Assessment Tool
Communications and Scouting Profile
Growth

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.