กิจกรรมทำบุญกับนัก

กิจกรรมทำบุญพร้อมนักเรียนเพื่อเป็นศิริมงคลตต่อชีวิต

Imagen de walaiphorn
from Thailand, hace 4 meses

Project Period

Started On
Saturday, January 9, 2021
Ended On
Saturday, January 9, 2021

Número de participantes

30

Horas de servicio

90

Topics

Communications and Scouting Profile
Good Governance
Scouting and Humanitarian Action
Global Support Assessment Tool
Better World Framework
Spiritual Development
Safe from Harm
Diversity and Inclusion
Adults in Scouting
Youth Engagement
Youth Programme
Partnerships
Growth

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.