เข้าร่วมการฟัง การสัมมนาออนไลน์เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เข้าร่วมการฟัง การสัมมนาออนไลน์เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

Imagen de ploychompoo
from Thailand, hace 2 meses

Project Period

Started On
Monday, September 14, 2020
Ended On
Monday, September 14, 2020

Número de participantes

1

Horas de servicio

18

Topics

Adults in Scouting
Diversity and Inclusion

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.