จิตอาสา เก็บสถานที่

จิตอาสาเก็บสถานที่ ให้เรียบร้อยหลังการประชุม

Imagen de alisa0916
from Thailand, hace 11 meses

Project Period

Started On
Thursday, June 25, 2020
Ended On
Thursday, June 25, 2020

Número de participantes

30

Horas de servicio

60

Topics

Global Support Assessment Tool
Good Governance
Better World Framework
Scouting and Humanitarian Action
Spiritual Development
Safe from Harm
Diversity and Inclusion
Adults in Scouting
Youth Engagement
Youth Programme

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.