จิตอาสา เตรียมสถานที่

จิตอาสาจัดเตรียมสถานที่ประชุมผู้ปกครอง

Imagen de alisa0916
from Thailand, hace 10 meses

Project Period

Started On
Thursday, June 25, 2020
Ended On
Thursday, June 25, 2020

Número de participantes

30

Horas de servicio

180

Topics

Better World Framework
Good Governance
Scouting and Humanitarian Action
Spiritual Development
Safe from Harm
Diversity and Inclusion
Adults in Scouting
Youth Engagement
Youth Programme

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.