กิจกรรมวันลอยกระทอง

เป็นตัวแทนทำกระทงสร้างสรรค์ไม่ใช่วัสดุที่ทำลายสิ่งแวดล้อม

Imagen de mookmini2543.
from Thailand, hace 1 mes

Project Period

Started On
Saturday, November 9, 2019
Ended On
Saturday, November 9, 2019

Número de participantes

1

Horas de servicio

1
Geolocation

Topics

Partnerships

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.