วิทยากรอาสาสมัคร

ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี

Imagen de lydia thanutporn
from Thailand, hace 1 semana

Project Period

Started On
Friday, December 20, 2019
Ended On
Sunday, December 22, 2019

Número de participantes

600

Horas de servicio

19200
Geolocation

Topics

Youth Programme
Adults in Scouting
Scouting and Humanitarian Action

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.