เก็บขยะทำความดีบำเพ็ญประโยชน์ถายในวิทยาลัย

เก็บขยะเพื่อความสะอาดในวิทยาลัย

Imagen de 1103200059327
hace 8 meses

Project Period

Started On
Wednesday, January 15, 2020
Ended On
Wednesday, January 15, 2020

Número de participantes

1

Horas de servicio

1

Topics

Scouting and Humanitarian Action

SDG

Are you sure you want to delete this?
Welcome to Scout.org! We use cookies on this website to enhance your experience.To learn more about our Cookies Policy go here!
By continuing to use our website, you are giving us your consent to use cookies.